Tilsyn og kontrol ved nybyg eller ombygning/renovering

Ejendomsplan.dk har specialiseret sig i at bl.a. og føre byggetilsyn med byggerier. Jeg har over 25 års erfaring i byggebranchen, lige fra sommerhus byggerier til +10mio kr. erhvervsbyggerier.

Jeg følger entreprenøren eller typehusfirmaet undervejs i dit byggeri, så du undgår ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.

Jeg sikrer, at jeres byggeri bliver opført i henhold til kontrakt, tegninger og beskrivelser, men sikrer også, at ejendommen ikke er behæftet med væsentlige fejl og mangler, når I flytter ind.

Ved renovering eller ombygning kan jeg lave fastpris eller på medgået tid. Timepris 750kr inkl. Moms.

Ved opførelse af typehus på max 250m2 tilbydes fastpris: 20.000kr inkl. moms

  • Gennemlæsning af kontrakt og tegningsmateriale + kommentar.
  • 6 besøg på byggepladsen inkl. Løbende opfølgning
  • Afleveringsforretning og slutnotat.

Gælder for projekter beliggende max 20km fra Aarhus Centrum. Herefter tillægges kørsel.

Tvister:

Når der bygges, opstår der desværre indimellem uoverensstemmelser.

Der kan være uenighed om arbejdets standard eller omfang.

I sådanne sager er det min klare anbefaling at der tidligst muligt tages ekstern hjælp ind.

Med min daglige gang på byggepladser, har jeg god forståelse for begge parter, og kan ofte få tingene godt

løst. Og det, inden der bliver behov for advokatbistand.

Hvis der alligevel bliver behov for advokatbistand, kan jeg henvise til de rette specialister.

Disse sager udføres på medgået tid. Timepris 750kr inkl. Moms.